< Сентябрь 2017 >
П В С Ч П С В
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Методическая работа 

Ниже представлены методические материалы разработанные коллективом кафедры "Основы проектирования машин" в формате Acrobat Reader, Adobe(c)

Теория механизмов и машин

      КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ТММ

      Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоріямеханізмів і машин» (для студентів напрямку «Інженерна механіка» усіх форм навчаня) / Сост.: Е.Л. Гордієнко, В.А. Мешков, О.Л. Сотніков, В.Г. Пархоменко. –Донецк: ДонНТУ, 2010. 63 – стор.

1. Структурний аналіз плоских механізмів Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу ТММ / Укл.: В.Г. Пархоменко. - Донецьк: ДонНТУ, 2004. - 25 с.

2. Кінематичне дослідження плоских важільних шостиланкових механізмів за методом планів Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу ТММ / Укл.: В.Г. Пархоменко. - Донецьк: ДонНТУ, 2004. - 42 с.

3. Кинематическое исследование шарнирного четырехзвенника аналитическим методом. Методические указания к выполнению лабораторной работы №2 по курсу "Теория механизмов и машин" / Э. Л. Гордиенко, Н. А. Лазарев. - Донецк: ДонНТУ, 2005. - 10 с.

4. Синтез и кинематический анализ планетарных механизмов. Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу "Теория механизмов и машин" / Э.Л. Гордиенко, А.Л. Сотников. - Донецк: ДонНТУ, 2005. - 12 с.

5. Завдання та методичні вказівки до виконання курсового проекту з теорії механізмів і машин. (для студентів спеціальностей МХП, МЕХ, ГПМ, ПТМ) / Укл.: Е.Л. Гордієнко. - Донецьк: ДонНТУ, 2004. - 23 с.

6. Структурный анализ механизмов с группами Ассура разных модификаций. Методические указания к выполнению лабораторной работы №1 по курсу "Теория механизмов и машин" / Э.Л. Гордиенко, А.Л. Сотников. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - 16 с.

7. Синтез і аналіз планетарних механізмів Методичний посібник до виконання розділу курсового проекту з теорії механізмів і машин "Проектування зубчастого редуктора" (для студентів механічних спеціальностей) (для студентів механічних спеціальностей) / Укл.: Е.Л. Гордієнко, В.В. Мазуренко, О.Л. Сотніков. - Донецьк: ДонНТУ, 2003. - 16 с.

8. Проектування циліндричного евольвентного зубчатого зачеплення Навчальний посібник до курсового проектування з теорії механізмів та машин / Укл.: Е.Л. Гордієнко, Кучер В.С., Мазуренко В.В. - Донецьк: ДонНТУ, 2002. - 32 с.

9. Кинематический анализ кулисных механизмов. Методические указания к выполнению лабораторной работы №3 по курсу "Теория механизмов и машин" / А.Л. Сотников. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - 15 с.

10. Робоча навчальна програма дисципліни "Теорія механізмів і машин" для студентів спеціальності 090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" Напрям підготовки "Інженерна механіка".

11. Робоча навчальна програма дисципліни "Теорія механізмів і машин" для студентів спеціальності 090214 "Підйомно–транспортні, будівельні, дорожні і меліоративні машини і обладнання" Напрям підготовки "Інженерна механіка".

12. Проектування евольвентного зубчастого зачеплення з використанням графічної системи КОМПАС- 3D. Методичні вказівки до виконання розділу курсового проекту з теорії механізмів і машин / Е.Л. Гордієнко, В.Г. Пархоменко. – Донецьк: ДонНТУ, 2007. – 24 с.

13.  Методические указания к выполнению курсового проекта по теории механизмов и машин. Раздел 1. "Синтез и анализ стержневых механизмов"/ Э.Л. Гордиенко, В.А. Мешков, А.Л. Сотников, В.Г. Пархоменко, Д.Ю. Семенюк . – Донецк: ДонНТУ, 2011. – 59 с. 

 14.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з теорії механізмів і машин. Розділ 3 «Синтез кулачкових механізмів» / В.А. Мешков, В.Г. Пархоменко. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. -   43 с.

15.  Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Теорія механізмів і машин» / В.А. Мешков, Е.Л. Гордієнко, В.Г. Пархоменко. – Донецьк: ДонНТУ, 2011. - 112 с.

 

16.  Задания и Методические указания к контрольной работе по теории механизмов и машин.  59-2/ Э.Л. Гордиенко – Донецк: ДонНТУ, 2005. – 26 с.  

 17. Бланк задания на курсовую работу по ТММ.

 

 

Детали машин

1. Вибір електродвигуна та визначення вихідних даних для розрахунку приводу. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з деталей машин. (для студентів напрямку "Інженерна механіка" та “Машинобудування”). Автори: Оніщенко В.П., Нечепаєв В.Г., Блескун В.П., Матеко П.М., Гнитько О.М.  – Донецьк: ДонНТУ, 2011. - 55 с.

2. Проектування зубчастих і черв'ячних передач. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з деталей машин. Розділ 2 (для студентів напрямку "Інженерна механіка" та “Машинобудування”). / Автори: В.П.Блескун, В.Г.Нечепаєв, В.П.Оніщенко, О.М.Гнитько,   П.М.Матеко. – Донецьк.: ДонНТУ, 2011.- 60 с.

3. Проектування валів та їх опор на підшипниках кочення. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з деталей машин. Розділ 3. (для студентів напрямку "Інженерна механіка" та “Машинобудування”)/ Автори: В.П.Оніщенко, В.Г.Нечепаєв, В.П.Блескун, П.М.Матеко,  О.М.Гнитько.  – Донецьк: ДонНТУ, 2011. - 106 с.

4. Проектування типових вузлів редукторів. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з деталей машин (для студентів напрямку "Інженерна механіка" та “Машинобудування” ) / Сост. : В.Г.Нечепаєв, П.М. Матеко, О.М.Гнитько, В.П.Оніщенко,  В.П.Блескун, В.О. Голдобін. – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – 57 с.

5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни (для студентів напрямку "Інженерна механіка"). / Сост.: В.Г. Нечепаєв, В.П. Оніщенко, В.П. Блескун, О.В. Деркач, В.С. Ісадченко, П.М. Матеко, В.О. Голдобін. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 68 с.

6. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни (для студентів напрямку "Інженерна механіка"). / Сост.: В.Г. Нечепаєв, В.П. Оніщенко, В.П. Блескун, О.В. Деркач, В.С. Ісадченко, П.М. Матеко, В.О. Голдобін. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 45 с.

7. Керівництво до використання системи автоматизованого проектування "APM Win Machine" при виконанні лабораторних, практичних занять і курсовому проектуванні з деталей машин (для студентів напрямку "Інженерна механіка") / Автори: В.П. Блескун, В.О. Голдобін, С.Л. Сулейманов – Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 17 с.

8. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу деталей машин (для студентів напрямку "Інженерна механіка"), автори В.П. Блескун, В.С. Ісадченко, П.М. Матеко, О.М. Гнитько – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – 68 с.

9. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «Деталі машин» / Розробники: Нечепаєв В.Г., Гнитько О.М., Матеко П.М., Блескун В.П., Голдобін В.О., 2013.- 179 c.

10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни деталі машин (для студентів напрямку "Інженерна механіка"). / Сост.: В.Г. Нечепаєв, В.П. Оніщенко, В.П. Блескун, О.М. Гнитько, П.М. Матеко, В.О. Голдобін. – Донецьк: ДонНТУ, 2011. - 60 с.

 

Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения

1. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни "Взаєзамінність, стандартизація і технічні вимірювання" / І.В. Клименко, В.О. Голдобін, Г.І. Хіценко. - Донецьк: ДонНТУ, 2010. - 55 с.

2.  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Взаєзамінність, стандартизація і технічні вимірювання" / І.В. Клименко, В.О. Голдобін, Г.І. Хіценко. - Донецьк: ДонНТУ, 2011. - 56 с. 

3.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентів з курсу "Взаєзамінність, стандартизація і технічні вимірювання" / І.В. Клименко, В.О. Голдобін, Г.І. Хіценко. - Донецьк: ДонНТУ, 2011. - 143 с.

4.  Конспект лекций з курсу "Взаєзамінність, стандартизація і технічні вимірювання"  - Донецьк: ДонНТУ, 2013. - 114 с.  

 

Детали машин (на французском языке)

1. Методичні вказівки до оформлення результатів самостійного виконання розрахункових робіт (французькою мовою, для студентів напрямку "Інженерна механіка"). / Сост.: В.П. Оніщенко, О.В. Сидорова. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 12 с.

2. Бланки протоколів лабораторних робот.

3. Методичні вказівки до самостійного виконання розрахункових робіт з опору матеріалів розрахунки стрижнів та балок на міцність (французькою мовою, для студентів напрямку "Інженерна механіка"). / Автори: В.П. Оніщенко, О.В. Сидорова. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 64 с.

4. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з теоретичної механіки "Дослідження коливань механічної системи з одним ступенем свободи" (французькою мовою для студентів напрямку "Інженерна механіка") / Автори: Оніщенко В.П., Кепін Ю.Н., Ярмиш В.В. – Донецьк: ДонНТУ, 2003. – 36 с.

 

 

Теоретическая механика и сопротивление материалов для студентов французкого технического факультета (1 часть)

 1.  Cопромат  

 2.  ТеорМех

 3.   ТеорМех2  

 

Обновлено 03.02.2015 12:05
 
Сайт кафедры "Основы проектирования машин", Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
VKontakte.DJ
forum traveling